automatyczna analiza tekstu

indeksy ślepe i właściwe

sprawdzanie oryginalności tekstów

usługi językoznawców obcojęzycznych

korekta tekstu

tworzenie e-booków

Programy

LingviKor

Autorskie oprogramowanie przeznaczone do automatycznego sprawdzania poprawności tekstów. LingviKor to narzędzie dla osób i firm, którym zależy na jakości korekty.

LingvInd

Wspomaga szybkie tworzenie indeksów ślepych i właściwych. Znacznie przyśpiesza ich opracowywanie, a dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod lingwistycznych zapewnia dużą dokładność wyniku.

WKRÓTCE DOSTĘPNY

LingvApik

Autorska aplikacja przeznaczona do sprawdzenia poprawności i prostoty języka. To narzędzie przeznaczone dla firm, które chciałyby pisać poprawne i zrozumiałe pisma do swoich klientów.

WKRÓTCE DOSTĘPNY

SUPERKOREKTOR

Superkorektor to system dla wszystkich, którzy chcą sprawdzić poprawność swojego tekstu. Atuty aplikacji to duża liczba modułów i reguł, a także możliwość analizy tekstów w różnych formatach (txt, docx, pdf).

WKRÓTCE DOSTĘPNY

LingvSpell

Autorski program, który służy do automatycznego poprawiania dużych ilości tekstów, które pisane są szybko, mało starannie lub bez użycia polskich znaków. Dobrze sprawdza się w przetwarzaniu tekstów internetowych.

Usługi

analiza poprawności tekstów

Oferujemy weryfikację tekstu pod względem poprawności językowej na każdym etapie procesu wydawniczego. Po przeprowadzonej analizie przygotowujemy raport lub nanosimy uwagi w pliku.

usługi językowe z językami obcymi

Współpracujemy z językoznawcami i native speakerami. Świadczymy usługi lingwistyczne z piętnastu języków europejskich.

tworzenie e-booków

Mamy doświadczenie w robieniu niebanalnych e-booków, składających się z innych elementów niż tylko standardowy tekst (typu wiersze, zdjęcia, przypisy, odsyłacze).

korekta tekstów

Nasi językoznawcy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie profesjonalnej korekty tekstów literackich, non-fiction, naukowych i popularno-naukowych.

opracowywanie indeksów

Dzięki wykorzystaniu metod komputerowych przygotowujemy indeksy ślepe (osobowe, tytułowe) i właściwe (osobowe, osobowo-rzeczowe, tytułowe).

sprawdzanie oryginalności tekstów

Umiejętnie zestawiamy wiele źródeł, by znaleźć te fragmenty, które wykazują zbytnią zbieżność z innymi tekstami.

redakcja tekstów

Robimy redakcję tekstów naukowych i popularno-naukowych z określonych dziedzin.

usługi z zakresu analizy tekstów

Oferujemy zindywidualizowane programy i usługi z zakresu komputerowej analizy tekstów. Nasze wieloletnie doświadczenie zaowocowało różnymi unikalnymi rozwiązaniami w ramach lingwistyki komputerowej

Projekt Unijny

OPRACOWANIE TECHNOLOGII REDUKCJI BŁĘDÓW TYPU FALSE POSITIVES WYKRYWANYCH PRZEZ ALGORYTMY KOREKTY TEKSTÓW NA POTRZEBY WYKONANIA PLATFORMY DO AUTOMATYCZNEJ KOREKTY KONTEKSTOWEJ DOKUMENTÓW Z ELEMENTAMI REDAKCJI, WYKORZYSTUJĄCEJ METODY UCZENIA MASZYNOWEGO I MODELE JĘZYKOWE

 

OPIS PROJEKTU:

Lingventa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) realizuje projekt: Opracowanie technologii redukcji błędów typu false positives wykrywanych przez algorytmy korekty tekstów na potrzeby wykonania platformy do automatycznej korekty kontekstowej dokumentów z elementami redakcji, wykorzystującej metody uczenia maszynowego i modele językowe.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej na skalę światową technologii redukcji błędów typu false positive wykrywanych przez algorytmy korekty tekstów napisanych w języku polskim. Odbiorcą rozwiązania będą wydawnictwa, portale, urzędy, kancelarie prawne i firmy pracujące z dużą ilością dokumentów (m.in. korespondencja z klientami), a także użytkownicy indywidualni (uczniowie, dziennikarze, naukowcy, tłumacze, blogerzy). Wytworzona technologia pozwoli wykonać nowy produkt przeznaczony do automatycznej korekty kontekstowej dowolnych tekstów w języku polskim.

 

Instytucja pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, www.ncbir.gov.pl.

W ramach Działania 1.1.: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 2021-03-01 do 2023-12-31

DANE:

Nr umowy: POIR.01.01.01-00-1790/20

WARTOŚĆ OGÓŁEM:

4 188 970,59 zł

WKŁAD UE:

3 221 823,53 zł

Zaufali nam

Kontakt

Napisz do nas

  • biuro@lingventa.pl
  • ul. Rodziny Połanieckich 29 m. 67
    01-924 Warszawa

Media społecznościowe


Facebook_Lingventa


LinkedIn_Lingventa

Lingventa sp. z o.o.

NIP 118-20-81-854

REGON 145918004

KRS 0000404830

KAPITAŁ ZAKŁADOWY 30 000 PLN