Na zamówienie

Przykładowe programy i usługi z zakresu komputerowej analizy tekstów dostarczane naszym klientom na życzenie:

  • automatyczna korekta tekstów;
  • automatyczne tagowanie tekstów i przypisywanie kategorii w oparciu o treść lub ontologię pojęć;
  • wyszukiwanie informacji i indeksowanie treści;
  • ekstrakcja różnego rodzaju informacji (np. pojęcia, nazwiska, e-maile) z określonego zbioru dokumentów;
  • kategoryzacja tekstów w oparciu o podobieństwo ich treści i występujące słowa kluczowe;
  • budowanie słowników, ontologii i taksonomii dziedzinowych;
  • automatyczne streszczanie tekstów;
  • narzędzia do parsowania i przetwarzania tekstów w języku polskim (do wykorzystania w innych systemach).

Gwarancję poziomu merytorycznego i jakości naszych usług zapewnia zespół profesjonalnych konsultantów z wieloletnim doświadczeniem w przetwarzaniu języka naturalnego.