Szczegóły oferty

Program do sprawdzania oryginalności tekstów

Narzędzie pozwala na porównanie ze sobą dwóch książek lub książki z tekstami internetowymi. W ten sposób przyśpiesza i ułatwia wydawnictwu stwierdzenie, czy tekst, którym dysponuje, jest plagiatem lub kompilacją. Może też służyć do wykrycia wycieku własnych tekstów do Internetu. Dostępny wyłącznie na zasadzie usługi zleconej.

Program do sprawdzania oryginalności tekstów firmy Lingventa to narzędzie przeznaczone dla wydawnictw oraz wszystkich firm, dla których ochrona własności intelektualnej jest priorytetem. Porównuje publikacje w celu wykrycia ewentualnych plagiatów lub kompilacji materiałów internetowych.

Narzędzie pozwala na szybkie i łatwe porównywanie:

  • książki z zasobami Internetu;
  • książki z inną książką lub publikacją.

Efektem analizy jest czytelny raport, który wskazuje najdłuższe sekwencje wyrazów wspólne dla porównywanych tekstów. Raport pozwala stwierdzić, czy dany tekst jest plagiatem lub kompilacją, ale także wykryć fragmenty zbieżne, aby je poprawnie oznaczyć lub usunąć.