Formularz kontaktowy

Dane adresowe

  • Lingventa sp. z o.o.

    ul. Rodziny Połanieckich 29 m. 67
    01-924 Warszawa

  • tel.: +48 725 66 74 30
    e-mail: biuropoczekalnia@lingventa.vip.pl

Lingventa Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000404830, NIP 118-20-81-854
kapitał zakładowy 30.000 zł opłacony w całości